Logo

96.5 FM คลื่นความคิด "รายการ เป็น อยู่ คือ"

โลกคดีศึกษา ออกอากาศเมื่อ 1 เม.ย. 2560
เนื้อหาสรุป : รายการ เป็นอยู่คือ โดย นิวัติ กองเพียร และ ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ ชวนท่านผู้ฟังมารู้จักกับ โลกคดีศึกษา...จะศึกษาโลก หรือศึกษาคดี ที่ไหน อย่างไร โปรดติดตามด้วยความรื่นรมย์ ความฝันของเด็กๆกับความฝันของพ่อแม่
 
 
ที่มา : http://mcot-web.mcot.net