Logo

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University)
ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) http://www.ocsc.go.th
ั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 จำนวน 3 ทุน

>>> Download