Royal Tribute to Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati for Her Royal Highness’ speedy recovery

ขอน้อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 มกราคม 2566