01/06/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยโลกคดีศึกษา) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566

ด้วย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยโลกคดีศึกษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดดัง Link ที่แนบมานี้

>> Download รายละเอียด

>> DownLoad ใบสมัคร

CAREER OPPORTUNITIES

RECENT CAREERS

Tittle
Date Announced
Last Date
Action
Shopping Basket