บทสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงจาก ‘พี่เบส – ชาลิสา อินธิสาร’ บัณฑิตจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ University of the Arts London

บทสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงจาก ‘พี่เบส – ชาลิสา อินธิสาร’ บัณฑิตจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ University of the Arts London

บทสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงจาก ‘พี่เบส – ชาลิสา อินธิสาร’ บัณฑิตจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ University of the Arts London โดยมี GSSE...
งานเสวนาออนไลน์ ‘Doing Good Index 2022’

งานเสวนาออนไลน์ ‘Doing Good Index 2022’

ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “Doing Good Index 2022” ผ่าน Zoom Webinar ในหัวข้อ ‘ปัญหาและความท้าทายของสถาบันและองค์กรในภาคส่วนเพื่อสังคม ในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19’ รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ในวันศุกร์ที่ 28...