นักเรียนทุนพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

นักเรียนทุนพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวิชราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาส ให้พลเอกวิชิต ยาทิพย์...
มาทำความรู้จักหลักสูตร GSSE ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. กันมั้ย

มาทำความรู้จักหลักสูตร GSSE ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. กันมั้ย

เจอคณะที่ ชอบสาขาที่ใช่ มหาวิทยาลัยในฝันกันหรือยัง? มาทำความรู้จักหลักสูตร GSSE ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. กันมั้ย . GSSE ย่อมาจาก Global Studies and Social Entrepreneurship เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
MAS courses Highlight – Ajarn Neil Gains, PhD.

MAS courses Highlight – Ajarn Neil Gains, PhD.

In MA in Social Innovation and Sustainability, Thammasat Univerity, there will be several interesting courses for you to explore on social innovation and sustainability. In these courses, different topics and learning approaches are integrated and delivered under one...