บทสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงจาก ‘พี่เบส – ชาลิสา อินธิสาร’ บัณฑิตจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ University of the Arts London

บทสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงจาก ‘พี่เบส – ชาลิสา อินธิสาร’ บัณฑิตจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ University of the Arts London

บทสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงจาก ‘พี่เบส – ชาลิสา อินธิสาร’ บัณฑิตจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ University of the Arts London โดยมี GSSE...
Talk with Ajarn Paul

Talk with Ajarn Paul

[A lot of the experience was based on reflection, you have to have to dots in order to connect, while many young people want to know what they are supposed to do next 15 year. Sometimes it doesn’t work that way.] Q: What is the thing that you are most not...
Our Interview Sessions – GSSE

Our Interview Sessions – GSSE

Our Interview Sessions – GSSE 0 Comments  July 3, 2019  We believe that the interview session is one of the most important steps in the selection process of our GSSE admissions, we also value the coming together between our applicants, their...