งานเสวนาออนไลน์ ‘Doing Good Index 2022’

ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “Doing Good Index 2022” ผ่าน Zoom Webinar ในหัวข้อ ‘ปัญหาและความท้าทายของสถาบันและองค์กรในภาคส่วนเพื่อสังคม ในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19’ รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ...