รีวิวหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม มธ. ในรายการ #TalktoBoost

รีวิวหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม มธ. กับว่าที่บัณฑิต พี่แนท #GSSETU ในรายการ #TalktoBoost  ขอขอบพระคุณทาง InterBooters ที่ให้ความสนใจในหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเป็นอย่างสูงค่ะ   https://www.youtube.com/watch?v=d2QT-JB29qE https://www.youtube.com/watch?v=d2QT-JB29qE&fbclid=IwAR0L4Xj-px_ZfQ8Hkcag9s6YfCqWwNJ6G1Og20RyFQRXtJKETgek1sVZkLE