ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยโลกคดีศึกษาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นี้