ยุคนี้…ทำไมต้องหลักสูตรอินเตอร์?

เรียนอินเตอร์ดีมั้ย? สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร? จบมาแล้วทำงานแบบไหน? เอาความอินเตอร์ฯ มาต่อยอดอะไรได้บ้างนะ?  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ มัธยมฯ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังบทสัมภาษณ์จากคณบดี บัณฑิต และนักศึกษาภาคอินเตอร์ 1. ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ ...