08/07/2022

ยุคนี้…ทำไมต้องหลักสูตรอินเตอร์?

เรียนอินเตอร์ดีมั้ย? สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร? จบมาแล้วทำงานแบบไหน? เอาความอินเตอร์ฯ มาต่อยอดอะไรได้บ้างนะ? 🤔
 
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ มัธยมฯ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังบทสัมภาษณ์จากคณบดี บัณฑิต และนักศึกษาภาคอินเตอร์
 
1. ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
2. หยาดอรุณ โกมาลา (พี่เอมิลี่ GSSE รุ่น 2)
3. พรชิตา พวงโสม (พี่โมเนีย GSSE รุ่น
 

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

Shopping Basket