27/08/2021

มาทำความรู้จักหลักสูตร GSSE ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. กันมั้ย?

เจอคณะที่ ชอบสาขาที่ใช่ มหาวิทยาลัยในฝันกันหรือยัง? 🤔 มาทำความรู้จักหลักสูตร GSSE ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. กันมั้ย ✨

GSSE ย่อมาจาก Global Studies and Social Entrepreneurship เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ (Global Studies) และศาสตร์การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ที่ผนวกรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งในส่วนแรกคือ Global Studies ที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริบทที่หลากหลายและซับซ้อนของโลก รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ Global Studies จึงเป็นการทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับในระดับมนุษย์ ชุมชน และประเทศ ไปจนถึงระดับโลก เป็นการศึกษาเชิงลึกจากปัญหาในระดับท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างระดับนานาชาติไปด้วยกัน

ในศาสตร์ต่อมาคือ Social Entrepreneurship หรือจิตวิญญาณของผู้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาโลกยุคใหม่อย่างเป็นระบบ สิ่งที่อยู่ภายใต้ศาสตร์นี้ก็คือการเชื่อมต่อองค์ความรู้ของการออกแบบ การบริหารธุรกิจ การตลาด ไปจนถึงการพัฒนา Social Innovation อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิผล การผนวกความรู้เข้มข้นจากหลายกระแสนี้เข้าด้วยกัน จึงทำให้เกิดความสามารถและ Mindset ในการประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจปัญหา และช่วยเหลือส่งเสริมสังคมผ่านกลไกธุรกิจที่ยั่งยืนนั่นเอง

ทั้งนี้ GSSE เชื่อว่าการศึกษาในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ สำหรับโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง บนพื้นที่ศึกษาจริง และมีโอกาสในการสร้างสรรค์โปรเจ็ค รวมถึงการได้ทดลองผิดถูกด้วยตนเองตลอดทั้ง 4 ปี ดังนั้น GSSE จึงสนับสนุนการลงพื้นที่ชุมชนที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ปี 1 เพื่อศึกษาโครงสร้างปัญหาในระดับท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานกับองค์กรในด้านที่ตัวเองสนใจ เช่น UN, Plan Toys, WWF, NIA และ Vogue และอื่นๆ ในทุกๆ ปิดเทอม นอกจากนี้แล้วก็ยังสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการแข่งขันในต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนในระหว่างเรียนเพื่อทำตามฝันของตัวอีกด้วย!

🔸 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://sgs.tu.ac.th/ba-program-overview/
Youtube: https://www.youtube.com/c/sgsthammasat/
Facebook: https://www.facebook.com/SGSThammasat
Instagram: https://www.instagram.com/gssethammasat

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

Shopping Basket