March 1, 2022

ปริญญาตรีหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ (GSSE) เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ปริญญาตรีหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ (GSSE) เรียนเกี่ยวกับอะไร?
 
‘จินนี่ – จินต์ภาณี สุขวัฒโน’ ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. รุ่น 2 ที่จะมาแนะนำหลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurship หลักสูตรปริญญาตรีภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เชื่อว่าเด็กนักเรียนทุกคนมีพรสวรรค์และพรแสวงเฉพาะตนที่แตกต่างกันไป!
 
หลักสูตร GSSE เรียนเกี่ยวกับอะไร?
ที่วิทยาลัยฯ เราจะเรียนเป็นสองส่วน นั่นคือ GS – Global Studies และ SE – Social Entrepreneurship ซึ่ง GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ 4 ปีในธรรมศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) นักศึกษาของที่นี่จะได้เรียนรู้องค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเช่น ด้านบริหารธุรกิจ นวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จิตวิทยา กฎหมาย การบัญชีและการเงิน และอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในยุคโลกาภิวัฒน์ (globalization age) ความเชื่อมโยงขององค์ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการสังเกตและวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่ซับซ้อน เมื่อมีความเข้าใจที่ดีแล้ว นักศึกษาจะได้ลองลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการลงพื้นที่ศึกษาจริงผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อนแต่ละปี และการพัฒนาโปรเจ็กต์เพื่อออกแบบนวัตกรรมหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
 
เรากำลังเรียนรู้อะไรเป็นเวลา 4 ปี?
การเปลี่ยนแปลงสังคมหรือสร้างธุรกิจของตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจ ลองนึกภาพว่าเป็นวงกลม ในวงกลมเล็กๆ วงแรกเริ่มจากตัวเรา คุณไม่สามารถเปลี่ยนวงอื่นได้ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเอง หลังจากนั้น วงกลมที่ 2 ที่ใหญ่กว่านั้น เราต้องเรียนรู้และค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้ หลังจากเข้าใจปัญหาในโลกแล้ว สิ่งนี้ก็จะสนับสนุนให้เราสร้างธุรกิจ (ที่สามารถบรรเทาปัญหาเหล่านั้น) ในปี 3 สุดท้ายในปี 4 เราจะได้ใช้ความรู้ของเราจากการเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก และความเข้าใจในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจหรือสิ่งที่เราต้องการลงมือทำในช่วงปี 4 ตลอดเวลาที่คุณเรียนรู้มา 4 ปี เราจะไม่ได้นั่งเรียนแบบฟังบรรยายอย่างเดียว แต่ยังได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วย เพราะนอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว GSSE ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะการลงมือทำในชีวิตจริงและการฝึกงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถเข้าใจและตอบคำถามต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 
จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง?
แน่นอนว่าเราจะเข้าใจในพาร์ทของ Global Studies ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจบริบทของทั่วโลก เพื่อให้เราสามารถทำงานให้กับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN, UNESCO, WTF UNHCR หรืออื่นๆ และหากสนใจประเด็นทางสังคม ก็สามารถทำงานให้กับ NGO ได้ นอกจากนี้เราสามารถทำงานมนภาคธุรกิจได้ เพราะเราได้เรียนพาร์ทของ SE ซึ่ง E มาจาก Entrepreneurship แปลว่าผู้ประกอบการ ประเด็นต่างๆ รวมถึงหลักการของธุรกิจที่เราได้เรียนจะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของงานธุรกิจได้เช่นกัน หากน้องๆ ที่กำลังอ่านเป็นเด็กรุ่นใหม่ มีไฟแรงกล้าที่จะค้นพบตัวเองและออกเดินทางเพื่อหาประสบการณ์จากโลกภายนอก GSSE อาจจะเป็นที่ที่น้อง ๆ กำลังมองหาอยู่ในตอนนี้
 
สามารถอ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของจินนี่ต่อได้ที่ https://sgs.tu.ac.th/news/jinny_alumni_review/
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร: https://sgs.tu.ac.th/ba-program-overview/

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

Shopping Basket