March 1, 2022

SE: Social Enterprise เทรนด์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 คืออะไร?

SE: Social Enterprise เทรนด์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 คืออะไร? ทำไมถึงมาแรงในยุคนี้? ทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วขาดทุนจริงหรือไม่? พบกับอ.แพรวา สาธุธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (GSSE) ได้ในบทสัมภาษณ์นี้
 
กิจการเพื่อสังคมคืออะไร?
กิจการเพื่อสังคมเป็นรูปแบบธุรกิจที่สร้างและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ประกอบของวิสาหกิจแบบดั้งเดิมในการจัดการองค์กรให้มีอายุยืนยาวและคงทนของการเงินขององค์กรและสามารถพึ่งพารายได้ของตนเองได้ วิสาหกิจเพื่อสังคมได้รวมเอาส่วนที่ดีขององค์กรไม่แสวงหากำไรเข้าไว้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับจุดแข็งขององค์กรแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงนวัตกรรม การจัดการ และความเป็นอิสระทางการเงิน ซึ่งรายได้ของกิจการเพื่อสังคมมักจะมาจากบริการหรือสินค้า ในขณะที่ส่วนงานไม่แสวงหากำไรอาศัยเงินบริจาคจากผู้บริจาค ดังนั้นหากเรามองในแง่ความเป็นอิสระทางการเงิน กิจการเพื่อสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้มากกว่าไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ สร้างความมั่นคงของรายได้
 
ความแตกต่างของธุรกิจทั่วไปแล้วประกอบการสังคม?
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิสาหกิจปกติและกิจการเพื่อสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับภารกิจของพวกเขา โดยทั่วไปแล้ว กิจการเพื่อสังคมจะถูกสร้างขึ้นโดยมีพันธกิจหลักในการช่วยจัดการกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่วิสาหกิจแบบดั้งเดิม เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการทำกำไรสูงสุดสำหรับธุรกิจของพวกเขา โดยไม่มีภารกิจที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสังคม
.
กิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ?
กิจการเพื่อสังคมหลายแห่งทั่วโลกประสบความสำเร็จอย่างมากและมีผลกำไรมาก ตัวอย่างของกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ Local Alike เป็นกิจการเพื่อสังคมการท่องเที่ยวที่แบ่งปันผลกำไรกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยทุกแพ็คเกจทัวร์ที่พวกเขาขายซึ่งจะเป็นการพัฒนาชุมชน อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Learn Education ที่ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการเป็นตัวช่วยให้กับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งพวกเขาสามารถนำรายได้ที่พวกเขาได้มาจากโรงเรียนที่สามารถจ่ายค่าบริการได้บางส่วน ไปอุดหนุนหรือช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่สามารถจ่ายได้
 
กิจการเพื่อสังคมในปัจจุบัน?
ศักยภาพของกิจการเพื่อสังคมมีเยอะมาก ปัจจุบันภาครัฐก็เริ่มเห็นความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม มีการสร้าง พรบ.วิสาหกิจให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งคนรุ่นใหม่เริ่มจะตั้งคำถามว่า เราจะมีชีวิตที่มีความหมายพร้อมกับสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไร เลยกลายเป็นว่าธุรกิจสังคมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากของคนรุ่นใหม่
 
หลักสูตรของ GSSE ได้ให้ความสำคัญของวิธีคิด เช่นการเอา Human Centered Design หรือ Design Thinking เข้ามาใช้ทำความเข้าใจตัวกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งการเรียนรู้แบบ Active Learning จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพเพราะได้เรียนรู้จากของจริงและตัวจริงที่เขาทำงานอยู่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสังคมจริงๆ ความรู้และทักษะที่หลากหลายนี้จะทำให้นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบไปสามารถเอาไปใช้ได้หลากภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสังคม ถ้าจบจากคณะนี้ไป ยังไงก็มีทางรอดและสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายทางอย่างแน่นอน
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร GSSE: https://sgs.tu.ac.th/ba-program-overview/

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

Shopping Basket