March 1, 2022

SE: Social Enterprise เทรนด์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 คืออะไร?

.
SE: Social Enterprise เทรนด์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 คืออะไร? ทำไมถึงมาแรงในยุคนี้? ทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วขาดทุนจริงหรือไม่? พบกับอ.แพรวา สาธุธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (GSSE) ได้ในบทสัมภาษณ์นี้
.
กิจการเพื่อสังคมคืออะไร?
กิจการเพื่อสังคมเป็นรูปแบบธุรกิจที่สร้างและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ประกอบของวิสาหกิจแบบดั้งเดิมในการจัดการองค์กรให้มีอายุยืนยาวและคงทนของการเงินขององค์กรและสามารถพึ่งพารายได้ของตนเองได้ วิสาหกิจเพื่อสังคมได้รวมเอาส่วนที่ดีขององค์กรไม่แสวงหากำไรเข้าไว้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับจุดแข็งขององค์กรแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงนวัตกรรม การจัดการ และความเป็นอิสระทางการเงิน ซึ่งรายได้ของกิจการเพื่อสังคมมักจะมาจากบริการหรือสินค้า ในขณะที่ส่วนงานไม่แสวงหากำไรอาศัยเงินบริจาคจากผู้บริจาค ดังนั้นหากเรามองในแง่ความเป็นอิสระทางการเงิน กิจการเพื่อสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้มากกว่าไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ สร้างความมั่นคงของรายได้
.
ความแตกต่างของธุรกิจทั่วไปแล้วประกอบการสังคม?
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิสาหกิจปกติและกิจการเพื่อสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับภารกิจของพวกเขา โดยทั่วไปแล้ว กิจการเพื่อสังคมจะถูกสร้างขึ้นโดยมีพันธกิจหลักในการช่วยจัดการกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่วิสาหกิจแบบดั้งเดิม เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการทำกำไรสูงสุดสำหรับธุรกิจของพวกเขา โดยไม่มีภารกิจที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสังคม
.
กิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ?
กิจการเพื่อสังคมหลายแห่งทั่วโลกประสบความสำเร็จอย่างมากและมีผลกำไรมาก ตัวอย่างของกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ Local Alike เป็นกิจการเพื่อสังคมการท่องเที่ยวที่แบ่งปันผลกำไรกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยทุกแพ็คเกจทัวร์ที่พวกเขาขายซึ่งจะเป็นการพัฒนาชุมชน อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Learn Education ที่ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการเป็นตัวช่วยให้กับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งพวกเขาสามารถนำรายได้ที่พวกเขาได้มาจากโรงเรียนที่สามารถจ่ายค่าบริการได้บางส่วน ไปอุดหนุนหรือช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่สามารถจ่ายได้
.
กิจการเพื่อสังคมในปัจจุบัน?
ศักยภาพของกิจการเพื่อสังคมมีเยอะมาก ปัจจุบันภาครัฐก็เริ่มเห็นความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม มีการสร้าง พรบ.วิสาหกิจให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งคนรุ่นใหม่เริ่มจะตั้งคำถามว่า เราจะมีชีวิตที่มีความหมายพร้อมกับสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไร เลยกลายเป็นว่าธุรกิจสังคมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากของคนรุ่นใหม่
.
หลักสูตรของ GSSE ได้ให้ความสำคัญของวิธีคิด เช่นการเอา Human Centered Design หรือ Design Thinking เข้ามาใช้ทำความเข้าใจตัวกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งการเรียนรู้แบบ Active Learning จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพเพราะได้เรียนรู้จากของจริงและตัวจริงที่เขาทำงานอยู่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสังคมจริงๆ ความรู้และทักษะที่หลากหลายนี้จะทำให้นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบไปสามารถเอาไปใช้ได้หลากภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสังคม ถ้าจบจากคณะนี้ไป ยังไงก็มีทางรอดและสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายทางอย่างแน่นอน
.
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร GSSE: https://sgs.tu.ac.th/ba-program-overview/

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน ‘ยุคนี้…ทำไมต้องหลักสูตรอินเตอร์’

  เรียนอินเตอร์ดีมั้ย? สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร? จบมาแล้วทำงานแบบไหน? เอาความอินเตอร์ฯ มาต่อยอดอะไรได้บ้างนะ? วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ มัธยมฯ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “ยุคนี้…ทำไมต้องหลักสูตรอินเตอร์?” ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 5 พ.ค....

Read More

JOIN OUR VIBRANT AND INNOVATIVE TEAM

At the School of Global Studies (SGS), Thammasat University
we are always on the search for talented individuals ready to be part of a vibrant and innovative team.

Contact Us

Rangsit Campus (BA Program)

School of Global Studies, Thammasat University

Learning and Laboratory Building, Piyachart 2
99 Moo 18 Klong Luang, Rangsit, Pathumthani
12121, Thailand

Office :
+66 (0)2 986 9213

Admission Team :
+66 (0)86 788 8064

Tha Pra Chan Campus (MA/PhD)

Office of Graduated Studies, School of Global studies,

F444, 4th floor60th anniversary building (river side), Thammasat University 2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand

Office :
+66 (0)2 613 2037

Admission Team :
+66 (0)86 788 8064

E - MAIL

info@sgs.tu.ac.th

phd@sgs.tu.ac.th

mas@sgs.tu.ac.th

gsse.admission@sgs.tu.ac.th

Shopping Basket