ขอขอบพระคุณ การชำระเงินของท่านได้สำเร็จแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในส่วนถัดไปในลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วม งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSD-AP

พวกเราขอขอบพระคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้พบท่านในวันงาน ณ​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เร็วๆนี้

คณะปฏิบัติงาน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSD-AP

_____________________________________________________________________________________