.
‘นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน’ สองสิ่งสำคัญที่ตอบโจทย์โลกอนาคตหลังโควิด-19 และเป็นหัวใจหลักของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษาให้ความสำคัญ
.
มาร่วมพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากับประเด็น ‘นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน’ ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยาสาร BrandThink ถึงประเด็นของนวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน ที่จะมีความสำคัญต่อโลกในอนาคตหลังยุคโควิด
.
เรามาดูกันดีกว่าว่าในวันที่โลกเปลี่ยนไปทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญ และทางโลกคดีศึกษาเองมีแนวคิดและปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง? รวมไปถึงมาดูกันว่าหลักสูตรหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษานั้นตอบโจทย์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
.
‘Social Innovation and Sustainability’ are becoming the two things that will help shape our future post-Covid-19. They are the heart of both our Graduate and Doctoral Programs here at the School of Global Studies, Thammasat University.
.
Today, @BrandThink is sitting with Assistant Professor Dr. Prapaporn Tivayanond Mongkolvanit, the Dean of the SGS, to discuss ‘Social Innovation and Sustainability.’ We are talking about their significant impact on post-pandemic Thailand and the world.
.
Let’s look at why and how these two paradigms will become the major influences during this critical transition-ing of the modern world; and what the SGS has done to innovate its curriculum and keep up with the changes. Moreover, we will also take a peek at the ‘Graduate Program’ and the newly founded ‘Doctoral Program’ in So-cial Innovation and Sustainability by the SGS of Thammasat University. “How will the education at the SGS help prepare you for the uncertainty, challenges, and opportunities of the modern era?”
.
Share This